ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ | Δευτέρα-Παρασκευή 16:00-18:00 | Σάββατο – Κυριακή & Αργίες: 11:00-13:00 & 16:00-18:00
1ος Όροφος, Κτίριο Γ’

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

MENU

ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αναπαραγωγή Βίντεο

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην Ογκολογική κλινική και στη Μονάδα Ημερήσιας Χημειοθεραπείας ή παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία.

Οι ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ενίοτε από ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή θεραπείας ή παραγγελία εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων. Επίσης, συμμετέχουν καθημερινά στην πρωινή τακτική ενημέρωση, στην επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών και  στο Ογκολογικό Συμβούλιο που διενεργείται σε εβδομαδιαία βάση και γίνεται αναλυτική συζήτηση και απόφαση της εκάστοτε θεραπευτικής επιλογής.

Η κλινική έρευνα- κλινική αντιμετώπιση, οι κλινικές δοκιμές, η εργαστηριακή και η μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης όλων των Ιατρών στην Παθολογική- Ογκολογία.

 

Στο κλινικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνονται:

 • Πρωινή επίσκεψη/ενημέρωση και παράδοση της Κλινικής από τους εφημερεύοντες της προηγούμενης ημέρας (ειδικευμένο και ειδικευόμενο ιατρό) στους εφημερεύοντες της ημέρας, παρουσία όλης της ομάδας περιλαμβανομένων του Διευθυντή της Κλινικής και της Προϊσταμένης Νοσηλεύτριας.
 • Επίσκεψη στους θαλάμους της Ογκολογικής κλινικής με τον ειδικευμένο Παθολόγο- Ογκολόγο και ενημέρωση συγγενών.
 • Κλινική εξέταση των ασθενών με τον ειδικευμένο Ογκολόγο, τους ειδικευόμενους ιατρούς παρουσία και των φοιτητών.
 • Διακίνηση και διεκπεραίωση των νοσηλευόμενων ασθενών
 • Στο πλαίσιο του κλινικού- Εκπαιδευτικού έργου οι ειδικευόμενοι παρευρίσκονται σε πρωινά ή απογευματινά Ιατρεία των ειδικευμένων Ιατρών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

 • την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • την εκπαίδευση Ιατρών για την απόκτηση της Ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας
 • την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Ογκολογίας
 • την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας σε θέματα κλινικής ογκολογίας, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους

 

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής επιτυγχάνεται

 • με τη διοργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών συμποσίων, σεμιναρίων ή συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων
 • με την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους ειδικευόμενους ή επιμορφούμενους στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας
 • με την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, βιβλίων,  εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλλαδίων σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά,  κοινωφελή ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής για τους ειδικευόμενους Παθολογικής- Ογκολογίας περιλαμβάνει:

 • Βιβλιογραφική ενημέρωση μία φορά την εβδομάδα
 • Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών κάθε εβδομάδα
 • Συμμετοχή ειδικευομένων ιατρών στην εκπαίδευση φοιτητών
 • Θεωρητική εκπαίδευση στην Παθολογική Ογκολογία και σε συναφή με αυτήν θέματα παθολογίας με σειρά μαθημάτων από εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων υποειδικοτήτων και ειδικευμένους Ογκολογίας
 • Συμμετοχή στην συγγραφή των κλινικών ερευνητικών πρωτοκόλλων, ανασκοπήσεων και ενδιαφερόντων περιστατικών για δημοσίευση σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση ετησίου συνεδρίου Ογκολογίας, καθώς και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και παρουσίαση εργασιών
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό  έργο της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής
 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το ερευνητικό έργο της Ογκολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ  εστιάζεται στην:

 1) διερεύνηση της δραστικότητας νέων θεραπευτικών, αντι-νεοπλασματικών συνδυασμών

 2) μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εξέλιξη της νεοπλασματικής νόσου και

 3) στην αξιολόγηση βιοδεικτών (στο αίμα και τον ιστό) που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Τα παραπάνω πραγματοποιούνται με τη διενέργεια τόσο κλινικών όσο και εργαστηριακών μελετών με κύριους στόχους, αφ’ ενός μεν την κατανόηση της βιολογίας της νόσου και αφ’ ετέρου την παρακολούθηση της πορείας των ασθενών ή την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας γι’ αυτούς.

Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου, η Κλινική καταρτίζει και διενεργεί πειραματικές ή κλινικές μελέτες ή προγράμματα ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά περιοδικά διεθνούς αναγνώρισης ή τέλος υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών.

Ορισμένες από τις δημοσιεύσεις  αυτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που είναι καταχωρημένα στο Pubmed / Medline βρίσκονται στον σύνδεσμο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συμμετοχή της Ογκολογικής Κλινικής σε Διεθνείς Πολυκεντρικές Κλινικές Μελέτες

 

Κλινική Μελέτη Νεόπλασμα
XENERA-1: Μια πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙ δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του xentuzumabσε συνδυασμό με everolimus και εξεμεστάνη έναντι everolimus και εξεμεστάνης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού και μη σπλαχνική νόσο.Ca μαστού
XENERA-1: Μια πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙ δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του xentuzumabσε συνδυασμό με everolimus και εξεμεστάνη έναντι everolimus και εξεμεστάνης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού και μη σπλαχνική νόσο.Ca μαστού
Μια φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη του DS-8201A, ενός συζεύγματος αντισώματος ΑΝΤΙ-ΗΕR2-ΦΑΡΜΑΚΟΥ (ADC) έναντι της θεραπείας επιλογής του ιατρού για ασθενείς με μη χειρουργήσιμο ή/και μεταστατικό καρκίνο του μαστού με χαμηλή έκφραση ΗΕR2 (HER2LOW)Ca μαστού
ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ELACESTRANT ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ER+/HER2- ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ CDK4/6): ΜΙΑ ΦΑΣΗ 3 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (EMERALD)Ca μαστού
Μια ανοιχτής επισήμανσης τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 2 του SAR439859, έναντι ενδοκρινικής μονοθεραπείας, σύμφωνα με την επιλογή του γιατρού σε προεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με θετικό στους οιστρογονικούς υποδοχείς, ΗΕR-2 αρνητικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού με προηγούμενη έκθεση σε ορμονικές θεραπείες.Ca μαστού
ΜΙΑ ΦΑΣΗΣ III ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΑ-ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ GDC-9545 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ PALBOCICLIB ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΤΡΟΖΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ PALBOCICLIB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ, HER2- ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥCa μαστού
eMonarchHER:Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμκακο Δοκιμή Φάσης 3 της Αμπεμασικλίμπης σε Συνδυασμό με την Πρότυπη Επικουρική Ενδοκρινική Θεραπεία σε Συμμετέχοντες με Υψηλού Κινδύνου, HR+,HER2+ Πρώιμο Καρκίνο του Μαστού με Θετικούς Λεμφαδένες,Οι Οποίοι Έχουν Ολοκληρώσει την Επικουρική HER2-Στοχευμένη ΘεραπείαCa μαστού
Μια πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ, για την ασφάλεια της επικουρικής θεραπείας με ατεζολιζουμαμπη ή εικονικό φάρμακο και τραστουζουμαμπη εμτανσινη για HER2-θετικό καρκίνο του μαστού με υψηλό κίνδυνο υποτοπής κατόπιν προεγχειρητικής θεραπείας (WO42633)Ca μαστού
ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗ ΙΙΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ GIREDESTRANT ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ, ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ HER2 ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ GO42784Ca μαστού
Μία φάσης 3 μελέτη (προεγκριτικού σταδίου) για το NBTXR3 που ενεργοποιείται από την επιλογή του Ερευνητή για χορήγηση μόνο ακτινοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με σετουξιμάμπη για ηλικιωμένους ασθενείς με τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου που δεν είναι επιλέξιμοι για χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνηCa μαστού
Μη Παρεμβατική Επιδημιολογική Μελέτη για την Αναδρομική Καταγραφή της Συχνότητας Χαμηλής Έκφρασης της HER2 Πρωτεΐνης (HER2-Low) στον Ορμονοθετικό (HR+) Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού (ΜΚΜ) και την Προοπτική Παρακολούθηση των Εκβάσεων Αποτελεσματικότητας στην Καθημερινή Κλινική Πράξη σε Ασθενείς με HR+ HER2-Low ΜΚΜ που Αντιμετωπίζονται με Διαθέσιμες Θεραπευτικές Επιλογές στην Πρώτη καθώς και στη Δεύτερη και Τρίτη Γραμμή Θεραπείας Μετά από Ενδοκρινική Θεραπεία στην Ελλάδα (sHERloc)Ca μαστού
EMBER-3: Μία Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή Φάσης 3 του Imlunestrant, της Ενδοκρινικής Θεραπείας της Επιλογής του Ερευνητή και του Imlunestrant σε Συνδυασμό με Αμπεμασικλίμπη σε Ασθενείς με Θετικό για Οιστρογονικούς Υποδοχείς, HER2-Αρνητικό, Τοπικά Προχωρημένο ή Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού που Έχουν Λάβει Προηγούμενη Ενδοκρινική ΘεραπείαCa μαστού
Φάσης 3b, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη του nivolumab σε συνδιασμό με ipilimumab έναντι της μονοθεραπείας με nivolumab για ασθενείς με μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και παράγοντες ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνουCa νεφρού
Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής επισήμανσης μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ατεζολιζουμάμπης σε συνδυασμό με καβοζαντινίβη έναντι της καβοζαντινίβης ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με μη χειρουργήσιμο, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα που παρουσίασαν ακτινολογική εξέλιξη του όγκου κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με αναστολέα ανοσολογικού σημείου ελέγχουCa νεφρού
Μελέτη σε πραγματικές συνθήκες των προτύπων θεραπείας και των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης ασθενών με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα που έλαβαν θεραπεία πρώτης γραμμής με ανοσο-ογκολογικά σχήματα (μελέτη RIO)Ca νεφρού
Μελέτη Φάσης 2 του ΜΚ-6482 σε Συμμετέχοντες με προχωρημένο Νεφροκυτταρικό ΚαρκίνωμαCa νεφρού
Αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού αβελουμάμπης + αξιτινιμπης σε ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) σε πολλές χώρες της ΕΕ (MS100070_0110)Ca νεφρού
Φάσης 3, τυχαιοποιημένη μελέτη της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας μεμονωμένα έναντι της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας σε συνδιασμό με Nivolumab ή Nivolumab και BMS-986205, η οποία ακολουθείται από συνεχή θεραπεία με Nivolumab ή Nivolumab kai BMS-986205 σε μετεγχειρητικό πλαίσιο, σε συμμετέχοντες με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστηςCa ουροδόχου κύστης
Μία Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Ανοικτής Επισήμανσης Μελέτη για την Αξιολόγηση της περιεγχειρητικής Θεραπείας με Ενφορτουμάμπη Βεδοτίνη (Enfortumab vedotin) σε Συνδυασμό με Πεμπρολιζουμάμπη (MK-3475) Έναντι της Νεοεπικουρικής Θεραπείας με Γεμσιταμπίνη και Σισπλατίνη σε Κατάλληλους για Σισπλατίνη Συμμετέχοντες με Μυοδιηθητικό Καρκίνο της Ουροδόχου Κύστεως (KEYNOTE-B15/EV-304)Ca ουροδόχου κύστης
ΔΙΠΛΑ-ΤΥΦΛΗ,ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ,ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΑΤΕΖΟΛΙΖΟΥΜΑΜΠΗΣ (ΑΝΤΙ-PDL-1 ΑΝΤΙΣΩΜΑ) ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΥΟΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΩΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ CTDNA ΘΕΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗCa ουροδόχου κύστης
Μια φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του TAR-200 σε συνδυασμό με το cetrelimab έναντι της συγχορηγούμενης χημειοακτινοθεραπείας σε συμμετέχοντες με μυοδιηθητικό ουροθηλιακό καρκίνωμα (MIBC) της ουροδόχου κύστης που δεν υποβάλλονται σε ριζική κυστεκτομήCa ουροδόχου κύστης
Μια Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Ανοικτής Επισήμανσης Ελεγχόμενη Μελέτη της Καβοζαντινίβης (XL184) σε Συνδυασμό με Ατεζολιζουμάμπη Έναντι Δεύτερης Νεοεπικουρικής Ορμονοθεραπείας (NHT) σε Ασθενείς με Μεταστατικό, Ανθεκτικό στον Ευνουχισμό Καρκίνο του ΠροστάτηCa προστάτη
A Phase 3, Randomized, Open-Label, Controlled Study of Cabozantinib (XL184) in Combination with Atezolizumab vs Second Novel Hormonal Therapy (NHT) in Subjects with High-Risk, Metastatic Castration-Resistant Prostate CancerCa προστάτη
Μια παγκόσμια, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα του IMAB362 συν CAPOX σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο συν CAPOX ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με Claudin (CLDN) 18.2-θετικό, HER2-αρνητικό, τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στομάχου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ).Ca στομάχου
Μία Τυχαιοποιημένη, Πολυκεντρική, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Δοκιμή Φάσης 3 του Bemarituzumab σε Συνδυασμό με Χημειοθεραπεία σε Ασθενείς με Προηγουμένως Μη Αντιμετωπισθέντα Προχωρημένο Καρκίνο του Στομάχου ή της Γαστροοισοφαγικής Συμβολής με Υπερέκφραση του FGFR2b (FORTITUDE 101)Ca στομάχου
Μια φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλού σκέλους, ανοιχτής επισήμανσης, ελεγχόμενη δοκιμή της φωτοανοσοθεραπείας με ASP-1929 Έναντι του προτύπου φροντίδας επιλογής του ιατρού για τη θεραπεία του τοπικοπεριοχικού, υποτροπιάζοντος πλακώδους καρκινώματος κεφαλής και τραχήλου, σε ασθενείς στους υπήρξε αποτυχία ή πρόοδος νόσου κατά τη διάρκεια ή έπειτα από τουλάχιστον δύο γραμμές θεραπείας, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία γραμμή ήταν συστηματική θεραπεία.Head & Neck
Τυχαιοποιημένη, Διπλά-τυφλή, Προσαρμοστικού Σχεδιασμού, Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ Μελέτη του GSK3359609 ή Εικονικού Φαρμάκου σε Συνδυασμό με Πεμπρολιζουμάμπη για Θεραπεία Πρώτης Γραμμής του Υποτροπιάζοντος/Μεταστατικού Ακανθοκυτταρικού Καρκινώματος της Κεφαλής και του Τραχήλου με Θετική Πρωτεΐνη PD-L1Head & Neck
Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη Φάσης 2/3 για τη σύγκριση του συνδυασμού bempegaldesleukin με πεμπρολιζουμάμπη έναντι της μονοθεραπείας με πεμπρολιζουμάμπη στη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ή υποτροπιάζον πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου με όγκους που εκφράζουν το PD-L1 (PROPEL-36)Head & Neck
Mελέτη ΑΙΜ-ΗΝ και SEW-HN: Μια συγκριτική, βασική μελέτη 2 κοορτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τιπιφαρνίμπης σε ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (HNSCC) με μεταλλάξεις HRAS (AIM-HN) καθώς και την αξιολόγηση της επίδρασης των μεταλλάξεων HRAS στην ανταπόκριση στις συστηματικές θεραπείες πρώτης γραμμής για το HNSCC (SEQ-HN).HNSCC
POWER: Δεδομένα από την καθημερινή Κλινική Πρακτική Σχετικά με την Θεραπεία Πανιτουμουμάμπης 1ης γραμμής σε συνδυασμό με Χημειοθεραπεία σε ασθενείς με Μη Εξαιρέσιμο Μεταστατικό Ορθοκολικό Καρκίνο (mCRC) με Άγριου Τύπου (WT) RAS στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία τη Ρουμανία, τη Ρωσία: Μια αμφίδρομη μελέτη παρατήρησηςmCRC
Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του canakinumab σε συνδιασμό με δοσεταξέλη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδιασμό με δοσεταξέλη σε άτομα με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με PD(L)1 αναστολείς και χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα (CANOPY-2)NSCLC
"ΜΙΑ ΦΑΣΗ 3, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΠΡΙΓΑΤΙΝΙΜΠΗΣ (ALUNBRIGTM). ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΛΕΚΤΙΝΙΜΠΗΣ (ALECENSA) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑΜΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΡΙΖΟΠΝΙΜΠΗ (XALKOR)"NSCLC
"ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΣ ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ HD204 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Αvastin ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Η ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝΤΑ ΜΗ ΠΛΑΚΩΔΗ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑNSCLC
Μια παγκόσμια, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3 του REGN2810 (Αντι-PD-1 αντίσωμα) έναντι της βασιζόμενης στην πλατίνη χημειοθεραπείας στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με θετική έκφραση του PD-L1NSCLC
Μία Δύο Μερών, Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη Μελέτη Συνδυασμών του Cemiplimab (Αντι-Pd-1 Αντίσωμα) και της βασιζόμενης στην Πλατίνη Διπλής Χημειοθεραπείας στη Θεραπεία Πρώτης Γραμμής Ασθενών με Προχωρημένο ή Μεταστατικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του ΠνεύμοναNSCLC
Τυχαιοποιημένη Μελέτη ανοιχτής επισήμανσης Φάσης 3 του SAR408701 έναντι της δοσεταξέλης σε ασθενείς που έλαβαν προηγούμενη θεραπεία για μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με θετικούς σε CEACAM5 όγκουςNSCLC
Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη σύγκρισης τς θεραπείας με nivolumab μαζί με συγχορηγούμενη χημειοακτινοθεραπεία (CCRT), ακολουθούμενης από θεραπεία με nivolumab μαζί με ipilimumab ή της θεραπείας με nivolumab μαζί με CCRT, ακολουθούμενης από θεραπεία με nivolumab έναντι της CCRT ακολουθούμενης από durvalumab σε μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν, τοπικά προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (LA NSCLC)NSCLC
A Phase 3 Multicenter, Randomized, Open Label, Active-controlled, Study of AMG 510 Versus Docetaxel for the Treatment of previously treated Locally Advanced and unresectable or Metastatic NSCLC Subjects with Mutated KRAS p.G12CNSCLC
Μια ελληνική Μη παρεμβατική Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για τον χαρακτηρισμό του Προφίλ ασθενών με Προχωρημένο ή Μεταστατικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα υπό Θεραπεία Πρώτης Γραμμής με Ανοσο-ογκολογικές Θεραπευτικές Στρατηγικές και την Περιγραφή των Προτύπων Χρήσης Θεραπείας και Πόρων Υγείας στην Καθημερινή Κλινική ΠράξηNSCLC
Μία μη παρεμβατική μελέτη βιολογικών δεικτών για την μοριακή αξιολόγηση αρχειοθετημένου καρκινικού ιστού ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)NSCLC
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΤΙΡΑΓΚΟΛΟΥΜΑΜΠΗΣ, ΕΝΟΣ ANTI-TIGIT ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΤΕΖΟΛΙΖΟΥΜΑΜΠΗ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΤΕΖΟΛΙΖΟΥΜΑΜΠΗ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ, ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΟ Ή ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ PD L1NSCLC
Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της λαζερτινίμπης έναντι της γεφιτινίμπης ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικό στη μετάλλαξη ευαισθητοποίησης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγονταNSCLC
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study Comparing Niraparib Plus Pembrolizumab Versus Placebo Plus Pembrolizumab as Maintenance Therapy in Participants Whose Disease has Remained Stable or Responded to First-Line Platinum-Based Chemotherapy with Pembrolizumab for Stage IIIB/IIIC or IV Non-Small Cell Lung Cancer (ZEAL-1L) 213400NSCLC
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 του MRTX849 έναντι της δεσετακέλης αε ασθενείς με προηγούμενα θεραπευμένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη KRAS G12CNSCLC
Μια Πανελλαδική αναδρομική μελέτη παρατήρησης για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών και των θεραπευτικών στρατηγικών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ασθενών διαγνωσθέντων με Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) σε πρωιμότερα στάδια της νόσου, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανομή των σταδίων της νόσου και τη συχνότητα χορήγησης συστηματικής θεραπείας σε ασθενείς διαγνωσθέντες με ΜΜΚΠ οποιουδήποτε σταδίου κατά τη χρονική περίοδο 2016-2020 στην Ελλάδα. ΜΚ-3475-9872NSCLC
Μια τυχαιοποιημένη Διπλά Τυφλή,Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρκακο Δοκιμή Φάσης 3 της πεμπτολιζουμάμπης (MK-3475) σε Συνδιασμό με Συγχορηγούμενη Χημειοακτινοθεαραπεία Ακολουθούμενη από πεμπρολιζουμάμπη με ή χωρίς ολαπαρίμπη (MK-7339), σε Σύγκριση με Συγχορηγούμενη Χήμειοακτινοθεραπεία Μόνο, σε Συμμετέχοντες με Νεοδιαγνωσθέντα Μικροκυτταρικό Καρκίνο τού Πνεύμονα Περιορισμένοπυ Σταδίου (LS-SCLC) που Δεν Έχουν Λάβει Προηγούμενη Θεραπεία.NSCLC
ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ,ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΕΝΤΡΕΚΤΙΝΙΜΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΡΙΖΟΤΙΝΙΜΠΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Η ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ROS1 ΓΟΝΙΔΙΟ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑNSCLC
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ZIMBERELIMAB(ΑΒ122) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΤΟ ZIMBERELIMAB ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΒ154 ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ PDL-1 ΘΕΤΙΚΟΥ, ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ Η ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑNSCLC
Τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ της λουρμπινεκτεδίνης σε συνδυασμό με ατεζολιζουμάμπη σε σύγκριση με ατεζολιζουμάμπη ως θεραπεία συντήρησης σε συμμετέχοντες με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου (ΜΚΠ-ΕΣ) κατόπιν θεραπείας επαγωγής πρώτης γραμμής με καρβοπλατίνη, ετοποσίδη και ατεζολιζουμάμπηNSCLC
Παγκόσμια, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 του sacituzumab govitecan έναντι της δοσεταξέλης σε ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) που παρουσιάζουν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα και ανοσοθεραπεία με αντι-PD-1/PD-L1NSCLC
Μη παρεμβατική, πολυκεντρική, προοπτική μελέτη για την καταγραφή των χαρακτηριστικών της θεραπείας συνδυασμού με νιβολουμάμπη + ιπιλιμουμάμπη + χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής του μεταστατικού ΜΜΚΠ στην καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα - η μελέτη "AURORA"NSCLC
Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη πλατφόρμας Φάσης 2, με τη χρήση ενός κύριου πρωτοκόλλου, για την αξιολόγηση νέων ανοσοθεραπευτικών συνδυασμών σε συμμετέχοντες με επιλεγμένο ως προς την έκφραση του συνδέτη του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου 1, τοπικά προχωρημένο/μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, για τον οποίο δεν έχει ληφθεί προηγούμενη θεραπεία.NSCLC
Μία Φάσης ΙΙΙ, Τυχαιοποιημένη, Ανοικτής Επισήμανσης Μελέτη της Σαβολιτινίμπης σε Συνδυασμό με Οσιμερτινίμπη Έναντι της Διπλής Χημειοθεραπείας με Βάση την Πλατίνα σε Συμμετέχοντες με μεταλλαγμένο Υποδοχέα Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (EGFR) Υπερεκφρασμένο ή/και Ενισχυμένο παράγοντα Μεσεγχυματικής-Επιθηλιακής Μετάβασης (ΜΕΤ), με Τοπικά Προχωρημένο ή Μεταστατικό Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα Που Παρουσίασαν Εξέλιξη της Νόσου κατά τη Θεραπεία με Οσιμερτινίμπη (SAFFRON)NSCLC
Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη Φάσης 2-3 για τη σύγκριση του συνδυασμού cobolimab + dostarlimab + docetaxel έναντι dostarlimab + docetaxel έναντι μονοθεραπείας με docetaxel σε συμμετέχοντες με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου με προηγούμενη anti-PD-(L)1 θεραπεία και χημειοθεραπεία (COSTAR Lung)NSCLC
Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, παραλλήλων ομάδων μελέτη, φάσης ΙΙΙ για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας της arfolitixorin ένταντι της λευκοβορίνης, στο συνδυασμό με 5-φθοριοουρακίλη, οξαλιπλατίνη και μπεβασιζουμάμπη σε ασθενείς με προχωρημένο κολοορθινό καρκίνο.Κολοορθικό καρκίνο
Μία τυχαιοποιημένη φάσης 3 Μελέτη του MRTX849 σε Συνδυασμό με Σετουξιμάμπη Έναντι Χημειοθεραπείας σε Ασθενείς με Προχωρημένο Ορθοκολικό Καρκίνο με KRAS G12C Μετάλαξη με Εξέλιξη της νόσου Κατά τη Διάρκεια ή Μετά από Πρότυπη Θεραπεία πρώτης Γραμμής.Ορθοκολικό Καρκίνο
Μία φάσης 2, τυχαιοποιημένη, μη συγκριτική μελέτη ανοικτής επισήμανσης του NKTR-214 σε συνδιασμό με νιβολουμάμπη και της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο και χαμηλή έκφραση PD L1, μη επιλέξιμους για σισπλατίνη.ουροθηλιακό καρκίνο
Μια μελέτη φάσης 3 για την ερδαφιτινίμπη συγκριτικά με τη βινφλουνίνη ή τη δοσεταξέλη ή την πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με ουροθηλιακό καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και επιλεκτικές ανωμαλίες στο γονίδιο του υποδοχέα του ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (FGFR)ουροθηλιακό καρκίνο
Μια Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτής Επισήμανσης Μελέτη Φάσης ΙΙΙ του Sacituzumab Govitecan Έναντι της Θεραπείας Επιλογής του Ιατρού σε Ασθενείς με Μεταστατικό ή Τοπικά Προχωρημένο Μη Εγχειρήσιμο Ουροθηλιακό ΚαρκίνοΟυροθηλιακό Καρκίνο

ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Μεζούρλο, Λάρισα
Ογκολογική Κλινική
Κτίριο Γ’, 1ος όροφος
ΤΚ 41110 ΤΘ 1425

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Δευτέρα – Παρασκευή
16:00 – 18:00
Σάββατο – Κυριακή & Αργίες
11:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο Κλινικής: 2413 50 1996
Τηλέφωνο Ραντεβού: 2143 50 2030
Email: oncsecretary@gmail.com