ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ | Δευτέρα-Παρασκευή 16:00-18:00 | Σάββατο – Κυριακή & Αργίες: 11:00-13:00 & 16:00-18:00
1ος Όροφος, Κτίριο Γ’

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

MENU

ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αναπαραγωγή Βίντεο

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην Ογκολογική κλινική και στη Μονάδα Ημερήσιας Χημειοθεραπείας ή παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία.

Οι ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ενίοτε από ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή θεραπείας ή παραγγελία εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων. Επίσης, συμμετέχουν καθημερινά στην πρωινή τακτική ενημέρωση, στην επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών και  στο Ογκολογικό Συμβούλιο που διενεργείται σε εβδομαδιαία βάση και γίνεται αναλυτική συζήτηση και απόφαση της εκάστοτε θεραπευτικής επιλογής.

Η κλινική έρευνα- κλινική αντιμετώπιση, οι κλινικές δοκιμές, η εργαστηριακή και η μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης όλων των Ιατρών στην Παθολογική- Ογκολογία.

 

Στο κλινικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνονται:

 • Πρωινή επίσκεψη/ενημέρωση και παράδοση της Κλινικής από τους εφημερεύοντες της προηγούμενης ημέρας (ειδικευμένο και ειδικευόμενο ιατρό) στους εφημερεύοντες της ημέρας, παρουσία όλης της ομάδας περιλαμβανομένων του Διευθυντή της Κλινικής και της Προϊσταμένης Νοσηλεύτριας.
 • Επίσκεψη στους θαλάμους της Ογκολογικής κλινικής με τον ειδικευμένο Παθολόγο- Ογκολόγο και ενημέρωση συγγενών.
 • Κλινική εξέταση των ασθενών με τον ειδικευμένο Ογκολόγο, τους ειδικευόμενους ιατρούς παρουσία και των φοιτητών.
 • Διακίνηση και διεκπεραίωση των νοσηλευόμενων ασθενών
 • Στο πλαίσιο του κλινικού- Εκπαιδευτικού έργου οι ειδικευόμενοι παρευρίσκονται σε πρωινά ή απογευματινά Ιατρεία των ειδικευμένων Ιατρών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:

 • την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • την εκπαίδευση Ιατρών για την απόκτηση της Ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας
 • την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Ογκολογίας
 • την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας σε θέματα κλινικής ογκολογίας, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους

 

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής επιτυγχάνεται

 • με τη διοργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών συμποσίων, σεμιναρίων ή συνεδρίων και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων
 • με την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους ειδικευόμενους ή επιμορφούμενους στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας
 • με την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων, βιβλίων,  εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλλαδίων σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά,  κοινωφελή ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής για τους ειδικευόμενους Παθολογικής- Ογκολογίας περιλαμβάνει:

 • Βιβλιογραφική ενημέρωση μία φορά την εβδομάδα
 • Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών κάθε εβδομάδα
 • Συμμετοχή ειδικευομένων ιατρών στην εκπαίδευση φοιτητών
 • Θεωρητική εκπαίδευση στην Παθολογική Ογκολογία και σε συναφή με αυτήν θέματα παθολογίας με σειρά μαθημάτων από εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων υποειδικοτήτων και ειδικευμένους Ογκολογίας
 • Συμμετοχή στην συγγραφή των κλινικών ερευνητικών πρωτοκόλλων, ανασκοπήσεων και ενδιαφερόντων περιστατικών για δημοσίευση σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση ετησίου συνεδρίου Ογκολογίας, καθώς και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και παρουσίαση εργασιών
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό  έργο της Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής
 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το ερευνητικό έργο της Ογκολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ  εστιάζεται στην:

 1) διερεύνηση της δραστικότητας νέων θεραπευτικών, αντι-νεοπλασματικών συνδυασμών

 2) μελέτη παθοφυσιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εξέλιξη της νεοπλασματικής νόσου και

 3) στην αξιολόγηση βιοδεικτών (στο αίμα και τον ιστό) που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Τα παραπάνω πραγματοποιούνται με τη διενέργεια τόσο κλινικών όσο και εργαστηριακών μελετών με κύριους στόχους, αφ’ ενός μεν την κατανόηση της βιολογίας της νόσου και αφ’ ετέρου την παρακολούθηση της πορείας των ασθενών ή την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας γι’ αυτούς.

Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου, η Κλινική καταρτίζει και διενεργεί πειραματικές ή κλινικές μελέτες ή προγράμματα ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά περιοδικά διεθνούς αναγνώρισης ή τέλος υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών.

Ορισμένες από τις δημοσιεύσεις  αυτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που είναι καταχωρημένα στο Pubmed / Medline βρίσκονται στον σύνδεσμο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συμμετοχή της Ογκολογικής Κλινικής σε Διεθνείς Πολυκεντρικές Κλινικές Μελέτες

1) Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, παραλλήλων ομάδων μελέτη, Φάσης III για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας της arfolitixorin έναντι της λευκοβορίνης, στο συνδυασμό με 5-φθοριοουρακίλη, οξαλιπλατίνη και μπεβασιζουμάμπη σε ασθενείς με προχωρημένο κολοορθικό καρκίνο Αrfolitixorin = Ενδογενής ένωση με βάση το φολικό οξύ, που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το Leucovorin (κωδ. ISO-CC-007, εταιρεία ISOFOL Medical AB).

2) Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη ισοδυναμίας Φάσης ΙΙΙ για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της ανοσογονικότητας του HD204 έναντι του AVASTIN  σε ασθενείς με μεταστατιό ή υποτροοπιάζοντα μη πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (κωδ. SAMSON II, εταιρεία Prestige BioPharma Pte Ltd).

3) Xenera-1: Μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙ δοκιμή για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του xentuzumab σε συνδυασμό με everolimus και εξεμεστάνη έναντι everolimus και εξεμεστάνης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με HR+/HER2- μεταστατικό καρκίνο του μαστού και μη σπλαχνική νόσο (κωδ. XENERA 1280,0022, εταιρεία Boehringer Ingelheim).

4) Μια φάσης 3, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη του DS-8201A, ενός συζεύγματος αντισώματος αντι-HER2 φαρμάκου (ADC) έναντι της θεραπείας επιλογής του ιατρού για ασθενείς με μη χειρουργήσιμο ή/και μεταστατικό καρκίνο του μαστού με χαμηλή έκφραση HER2 (HER2LOW) (κωδ. DS8201-A-U303, εταιρεία Daiichi Sankyo Inc.).

5) Η μελέτη ΑΙΜ-ΗΝ και SEQ-HN: Μια μη συγκριτική, βασική μελέτη 2 κοορτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τιπιφαρνίμπης σε ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (HNSCC) με μεταλλάξεις HRAS (AIM-HN) καθώς και την αξιολόγηση της επίδρασης των μεταλλάξεων HRAS στην ανταπόκριση στις συστημικές θεραπείες πρώτης γραμμής για το HNSCC (SEQ-HN) (κωδ. KO-TIP-007, εταιρεία KURA Oncology).

6) Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του canakinumab σε συνδυασμό με δοσεταξέλη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με δοσεταξέλη σε άτομα με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με PD(L)1 αναστολείς και χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα (CANOPY-2) (κωδ. CACZ885V2301, εταιρεία Novartis Pharma AG).

7) Φάσης 3, τυχαιοποιημένη μελέτη της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας μεμονωμένα έναντι της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με Nivolumab ή Nivolumab και BMS-986205 η οποία ακολουθείται από συνεχή θεραπεία με Nivolumab ή Nivolumab και BMS-986205 σε μετεγχειρητικό πλαίσιο, σε συμμετέχοντες με μυοδιηθητικό καρκίνοτ ης ουροδόχου κύστης (κωδ. CA017-078, εταιρεία Bristol-Myers Squibb International Corporation).

8) Μια παγκόσμια, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για την αποτελεσματικότητα του IMAB 632 συν CAPOX σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο συν CAPOX ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με Claudin (CLDN) 18.2-θετικό, HER2-αρνητικό, τοπικά προχωρημένο ανεγχείρητο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στομάχου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) (κωδ. 8951-CL-0302, εταιρεία Astellas Pharma Global Development, Inc.).

9) Μονοθεραπεία με το Elacestrant έναντι του πρότυπου φροντίδας για τη θεραπεία των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του μαστού ER+/HER2- μετά από αγωγή με αναστολέα CDK4/6: Μια φάσης 3 τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική δοκιμή (EMERALD) (κωδ. RAD1901-308, εταιρεία RADIUS Pharmaceuticals Inc.).

10) Φάσης 3b, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη του nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab έναντι της μονοθεραπείας με nivolumab για σθενείς με μη αντιμετωπισμένο στο παρελθόν προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα και παράγοντες ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου. (κωδ. CA209-8Y8, εταιρεία Bristol-Myers Squibb International Corporation).

11) Μία φάσης 2, τυχαιοποιημένη, μη συγκριτική μελέτη ανοικτής επισήμανσης του NKTR-214 σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη και της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνο και χαμηλή έκφραση PD L1, μη επιλέξιμους για σισπλατίνη (κωδ. 18-214/CA045-012, εταιρεία NEKTAR Therapeutics).

12) Μια παγκόσμια, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3 του REGN2810 (Αντι-PD-1 αντίσωμα) έναντι της βασιζόμενης στην πλατίνα χημειοθεραπείας στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών  με προχωρημένο ή μεταστατικό μικρικυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με θετική έκφραση του PD-L1 (κωδ. R2810-ONC-1624, εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals, Inc).

13) Μια φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας μελέτη της μπριγατινίμπης (ALUNBRIGTM) έναντι της αλεκτινίμπης (ALECENSA) σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικού στην Κινάση Αναπλαστικού Λεμφώματος, που παρουσίασαν επιδείνωση νόσου υπό θεραπεία με κριζοτινίμπη (XALKORI) (κωδ. Brigatinib-3001, εταιρεία ARIAL Pharmaceuticals).

14) Μια μελέτη φάσης 3 για την ερδαφιτινίμπη συγκριτικά με τη βινφλουνίνη ή τη δοσεταξέλη ή την πεμπρολιζουμάμπη σε ασθενείς με ουροθηλιακό καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και επιλεκτικές ανωμαλίες στο γονίδιο του υποδοχέα του ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (FGFR) (κωδ. 42756493BBLC3001, εταιρεία Janssen-Cilag International N.V).

15) Μία δύο μερών, Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη μελέτη συνδυασμών του Cemiplimab (Αντι-PD-1 Αντίσωμα) και της βασιζόμενης στην πλατίνα διπλής χημειοθεραπείας  στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (κωδ. R2810-ONC-16113, εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals, Inc).

 

Active Clinical Trials

BREAST CANCER
TRINITY 3PLE NEGATIVE ST II – III ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 2016-2020 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
LOCALLY ADVANCED or METASTATIC BREAST Ca 1st line ER+/HER2- (BO41843-ROCHE) GDC-9545 + PALBOCICLIB LETROZOLE + PALBOCICLIB Screened: 0 Target: 0/4
EARLY BREAST Ca – Adjuvant Treatment Completed (neo)adjuvant treatment – if given ER+, HER2- GO42784/Roche Giredestrant Vs Physician’s choice Target: 8 Screened:7 LPI:DEC 2023
EARLY BREAST Ca AT HIGH RISK OF RECURRENCE FOLLOWING PREOPERATIVE THERAPY adjuvant HER 2+ WO42633 atezolizumab+trastuzumab emtansive vs placebo + trastuzumab emtansive Screened: 0     target:6 LPI:
J2J-OX-JZCL ER POSITIVE HER2 NEGATIVE ARM A(investigational) : LY3483356 400mg ARM B (Investigators choiceEndocrine therapy ) :      Fulvestrant Exemestane OPEN SOON
sHERLoc D9673R00027 Μη παρεμβατικη επιδημιολογικη μελετη Για την καταγραφη χαμηλης εκφρασης της HER2 ΣΤΟΝ HR+ ΜΚΜ και την προοπτικη παρακολουθηση των εκβασεων αποτελεσματικοτητας στην καθημερινη κλινικη πραξη σ ασθενεις με HR+HER2-LOW MKM που αντιμετωπιζονται με διαθεσιμες θ.επιλογες μετα από ενδοκρινικη θερ.   OPEN SOON
D5087C00001 Φασης 3 τυχαιοποιημενη ανοιχτη μελετη σε τοπικα προχωρημενο η μεταστατικο μη μικροκυτταρικο καρκινο του πνευμονα που παρουσιασαν εξελιξη της νοσου κατά τη θεραπεια με Οσιμερτινιμπη Σαβολιτινιμπη =οσιμερτινιμπη Vs Διπλη ΧΜΘ με βαση την πλατινα σε συμμετεχοντες  με μεταλαγμενο (EGFR) Υπερεκγρασμενο η και ενισχυμενο παραγοντα ΜΕΤ (μεσεγχυματικης επιθηλιακης μεταβασης)    Open soon
UROTHELIAL CARCINOMA
Advanced or Metastatic Urothelial Ca 2nd or 3nd line FGFR+ (THOR-JANNSEN) Only patient who received chemo+immunotherapy in previous lines ERDAFITINIB compared with VINFLUNINE or DOCETAXEL Screened: 27 subjects Target: 3/2 (3rd on screening process) LPI: OCTOBER 2022

ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Μεζούρλο, Λάρισα
Ογκολογική Κλινική
Κτίριο Γ’, 1ος όροφος
ΤΚ 41110 ΤΘ 1425

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Δευτέρα – Παρασκευή
16:00 – 18:00
Σάββατο – Κυριακή & Αργίες
11:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο Κλινικής: 2413 50 2009
Τηλέφωνο Ραντεβού: 2143 50 2030
Email: oncsecretary@gmail.com