ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ | Δευτέρα-Παρασκευή 16:00-18:00 | Σάββατο – Κυριακή & Αργίες: 11:00-13:00 & 16:00-18:00
1ος Όροφος, Κτίριο Γ’

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

MENU

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ

Η Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝΛ αποτελεί μια εξειδικευμένη μονάδα η οποία εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις ογκολογικές ανάγκες της Θεσσαλίας, ενώ υποδέχεται και ασθενείς από άλλα σημεία της Ελλάδος.

Η Ογκολογική Κλινική είναι πλήρως οργανωμένη και εξοπλισμένη, δυναμικότητας 28 κλινών, παρέχει θεραπεία και φροντίδα σε ασθενείς με συμπαγείς κακοήθεις όγκους. Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου (πχ. χημειοθεραπεία, στοχεύουσες θεραπείες, ανοσοθεραπεία).Παράλληλα, παρέχεται, από το νοσηλευτικό προσωπικό, τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς της κλινικής, πλήρης, συνεχής και αδιάλειπτη, όλες τις ημέρες του χρόνου, κάλυψη των ασθενών που εμφανίζουν επιπλοκές από τη θεραπεία τους ή τη νόσο τους.   

Οι Ιατροί της Κλινικής, καταρτισμένοι και έμπειροι Παθολόγοι- Ογκολόγοι, καθώς και οι ειδικευόμενοι, συμμετέχουν καθημερινά στην πρωινή τακτική ενημέρωση, καθώς και σε επισκέψεις στους θαλάμους των ασθενών, όπου γίνεται αναλυτική συζήτηση και απόφαση της εκάστοτε θεραπευτικής επιλογής. Επίσης, συμμετέχουν στο Ογκολογικό Συμβούλιο που διεξάγεται άπαξ εβδομαδιαίως για την πλειοψηφία των νεοδιαγνωσθέντων ογκολογικών ασθενών.

Η φιλοσοφία και το όραμα του ιατρονοσηλευτικού και γραμματειακού προσωπικού, είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής περίθαλψης στους ασθενείς με νεοπλασματική νόσο. Η δέσμευση και αποστολή της κλινικής, είναι η κατά το δυνατό αρτιότερη κάλυψη κάθε διαγνωστικής και θεραπευτικής ανάγκης των ασθενών με την εφαρμογή κλασικών μεθόδων, αλλά και η συνεχής ενημέρωση, εξέλιξη και ένταξη στην καθημερινή πρακτική πρωτοποριακών θεραπευτικών προσεγγίσεων στην ογκολογία.

ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Μονάδα Εξωτερικής Χημειοθεραπείας λειτουργεί στο πλαίσιο της Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και είναι αναπόσπαστο τμήμα της. Είναι πλήρως επανδρωμένη μονάδα, με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με αντικείμενο τη θεραπεία και παρακολούθηση των Ογκολογικών ασθενών.

Στη Μονάδα Ημερήσιας Χημειοθεραπείας παρακολουθούνται και υποβάλλονται καθημερινά σε θεραπεία 90-120 εξωτερικοί  ασθενείς με συμπαγείς όγκους, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Η έγχυση των φαρμάκων πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά 28 θέσεων, σε κρεβάτια στα δωμάτια νοσηλείας ή ειδικές πολυθρόνες θεραπείας. Η χωροταξική διάταξη της μονάδας επιτρέπει τη συνεχή επίβλεψη και το διαρκή έλεγχο των νοσηλευόμενων ασθενών.

Όλα τα σχήματα χημειοθεραπείας του νοσοκομείου παρασκευάζονται σε συνθήκες αποστείρωσης σε ειδικό θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, στο τμήμα κεντρικής διάλυσης, με την ευθύνη κλινικής φαρμακοποιού και βοηθών φαρμακοποιών, ενώ η χορήγηση των φαρμάκων πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών αντλιών, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια στον τρόπο και τον χρόνο χορήγησης90

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Η Μονάδα Κλινικών Δοκιμών έχει αναπτυχθεί προκειμένου να υποστηρίξει την Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική στην

(α) εκτέλεση Κλινικών Μελετών νέων φαρμάκων ή/και συνδυασμών

(β) συμμετοχή της σε Διεθνείς και Εθνικές Πολυκεντρικές Μελέτες

(γ) ανάπτυξη Ερευνητικού Προγράμματος της Κλινικής

Η σοβαρή και συστηματική δουλειά έχουν κάνει εφικτή τη διεκπεραίωση των παραπάνω στόχων μέσω

  • της ανάπτυξης της γραμματειακής υποστήριξης για την καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων
  • της διατήρησης ενός καλά ενημερωμένου αρχείου απεικονιστικού ελέγχου ασθενών σε ηλεκτρονική μορφή
  • της στενής συνεργασίας με το εργαστήριο Ογκολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 Η δομή της Μονάδας Κλινικών Δοκιμών έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αθανάσιος Κωτσάκης, Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας

Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής

 
ΣΥΝΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Εμμανουήλ Σαλούστρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας

Φίλιππος Κοΐνης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας- Ογκολογίας

Βασίλειος Παπαδόπουλος, Παθολόγος – Ογκολόγος,  Επιμελητής Α’ ΕΣΥ

Ιωάννης Σαμαράς,  Παθολόγος – Ογκολόγος,  Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

Κωνσταντίνος Τσαπακίδης, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

Αλεξάνδρα Μάρκου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επίκουρη Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωργία Τσοφλίκη, Νοσηλεύτρια

Tηλ 2413 50 2124 | Fax: +30 2413 50 2027 |
e-mail: tsoflikigeorgia@gmail.com

Κατερίνα Νικούλη, Νοσηλεύτρια

Tηλ 2413 50 2124 | Fax: +30 2413 50 2027 |
e-mail: knikouli@yahoo.gr

Κωνσταντίνος Σκαρμπαδώνης, Νοσηλευτής

Tηλ 2413 50 2124 | Fax: +30 2413 50 2027 |
e-mail: kskampardonis@hotmail.com

Ευαγγελία Παπαγιάννη, Βιολόγος SC, BSc, MSc

Tηλ 2413 50 2124 | Fax: +30 2413 50 2027 |
e-mail: evangeliapapagianni@yahoo.com

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στάθης Τάκης, Study Nurse – Καταχώρηση / Eπεξεργασία δεδομένων

Tηλ. 2413 50 1637, 1636 |
e-mail: efstathios@atakis.gr

Αθανασία Δαλγιαννάκη, Study Nurse – Καταχώρηση / Επεξεργασία δεδομένων

Τηλ. 2143 50 1637 |
e-mail: oncsecretary@gmail.com

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική υποστηρίζεται από ένα ερευνητικό εργαστήριο, στο οποίο πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις για την παρακολούθηση της πορείας των ασθενών ή για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας γι’ αυτούς. Παράλληλα πραγματοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα κλινικο-εργαστηριακής έρευνας προκειμένου να αξιολογηθούν προγνωστικοί και προβλεπτικοί παράγοντες για την εξέλιξη και θεραπεία ασθενών με νεοπλασματική νόσο.

Από το 2018 έχει ξεκινήσει η προσπάθεια δημιουργίας του εργαστηρίου με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Κωτσάκη που εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του με ένα ποσόν που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Το Iατρικό Tμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του εγχειρήματος, παραχώρησε χώρο, προκειμένου να εγκατασταθούν μηχανήματα και επιστημονικό προσωπικό, ώστε να λειτουργήσει ένα άρτιο εργαστήριο για τη μελέτη της βιολογίας του καρκίνου.

 

Στόχοι

Στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ογκολογίας αναπτύσσονται και δοκιμάζονται μεθοδολογίες που στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση και θεραπεία της νεοπλασματικής νόσου. Η πραγματοποιούμενη έρευνα έχει γίνει προσπάθεια να κατευθυνθεί σε στόχους που, εν δυνάμει, μπορούν να βοηθήσουν τον κλινικό γιατρό να πάρει πιο ορθολογικές και εξατομικευμένες αποφάσεις για τη θεραπεία του ασθενούς.

Η έρευνα αυτή εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς:

Μελέτη της μικρομεταστατικής νόσου σε ασθενείς με διάφορους τύπους καρκίνου για την πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων στόχευσης της μικρομεταστατικής νόσου. Αναλυτικότερα η δραστηριότητα επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

  • Στην βελτιστοποίηση των μεθόδων ανίχνευσης και απομόνωσης καρκινικών κυττάρων ή βιολογικού υλικού τους που κυκλοφορούν στο περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο
  • Στην ανάδειξη της προγνωστικής τους σημασίας στην πρόβλεψη του κινδύνου υποτροπής σε ασθενείς με πρώιμη νόσο και στην έκβαση ασθενών με μεταστατική νόσο
  • Στην μελέτη των μοριακών και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων με στόχο την ακριβέστερη εκτίμηση της πρόγνωσης των ασθενών και την ανάδειξη πιθανών θεραπευτικών στόχων
  • Στην μελέτη της στόχευσης των μικρομεταστατικών κυττάρων με νέους βιολογικούς παράγοντες

 

Ανάλυση γονιδιακού profil του καρκινικού κυττάρου αλλά και του ασθενούς (φαρμακογενωμική): Κύριος στόχος είναι να διαπιστωθούν μεταβολές στην έκφραση διαφόρων γονιδίων στο καρκινικό κύτταρο ή μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια τα οποία επηρεάζουν άμεσα τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων ή την ευαισθησία τους στα διάφορα αντινεοπλασματικά φάρμακα. Επίσης, η μελέτη μεταλλάξεων σε γονίδια των φυσιολογικών κυττάρων του ασθενούς που σχετίζονται με την τοξικότητα των αντικαρκινικών κυττάρων. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης της θεραπείας, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες ανταπόκρισης στη θεραπεία, ενώ παράλληλα περιορισμένες οι πιθανότητες εμφάνισης  τοξικότητας και παρενεργειών.

Ανοσοθεραπεία του καρκίνου: Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη θεραπευτική του καρκίνου με την ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας, που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς ώστε να αντιμετωπίσει τα καρκινικά κύτταρα. Προς την κατεύθυνση αυτή στο Εργαστήριο στοχεύεται η συνεχής αξιολόγηση της δυνατότητας του ανοσολογικού συστήματος να αντιμετωπίσει τη νεοπλασματική νόσο και να διερευνήσει τους μηχανισμούς που θα πρέπει να υπερνικηθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια ικανή, δραστική και αποτελεσματική ανοσολογική απάντηση. Η έρευνα αφορά στο μικροπεριβάλλον του όγκου, αλλά και στο περιφερικό αίμα, όπου αξιολογείται η παρουσία ειδικών κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος με κυτταροτοξικές ή ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες.

ΠΡΩΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Ημέρα Ιατρός Ιδιότητα
ΔΕΥΤΕΡΑ Β. Παπαδόπουλος Επιμελητής Α'
ΤΡΙΤΗ Β. Κωτσάκης Καθηγητής, Δ/ντης Κλινικής
ΤΡΙΤΗ Φ. Κοϊνης Επ. Καθηγητής
ΤΕΤΑΡΤΗ Ε. Σαλούστρος Αν. Καθηγητής
ΠΕΜΠΤΗ Ι. Σαμαράς Επιμελητής Β'
ΠΕΜΠΤΗ Α. Μάρκου Επιμελήτρια Β'
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κ. Τσαπακίδης Επιμελητής Β'


Χρήσιμες Πληροφορίες

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Ογκολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ βρίσκονται στο Ισόγειο του Κεντρικού κτιρίου και διαθέτουν ξεχωριστή είσοδο (αριστερά της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου).

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού:
2413 50 2030 

Τηλέφωνο εξωτερικών ιατρείων:
2413 50 2415 Γραμματεία
2413 50 2414 Ιατροί

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Στο τμήμα αυτό θα βρείτε πληροφορίες για τις ώρες και τις ημέρες που πραγματοποιούνται απογευματινά ιατρεία από τους γιατρούς της Ογκολογικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν.Λ. 

Αθανάσιος Κωτσάκης

Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Τρίτη: 16.00 – 22.00
Τετάρτη: 18.00 – 20.00

Γραμματέας: Μαίρη Γιάγια

Εμμανουήλ Σαλούστρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας

Δευτέρα: 15.00 – 21.00
Πέμπτη: 15.00 – 17.00

Φίλιππος Κοΐνης

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας

Τρίτη: 15.00 –  21.00

Πέμπτη: 15.00 – 21.00

Βασίλης Παπαδόπουλος

Επιμελητής A' Παθολογικής - Ογκολογίας

Δευτέρα: 15.00 – 21.00

Πέμπτη: 15.00 – 21.00

Κωνσταντίνος Τσαπακίδης

Επιμελητής Β' Παθολογικής - Ογκολογίας

Δευτέρα: 15.00 – 21.00

Πέμπτη: 15.00 – 21.00

Ιωάννης Σαμαράς

Επιμελητής Β' Παθολογικής - Ογκολογίας

Δευτέρα: 15.00 – 21.00

Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν.
Ο άνθρωπος αντέχει...

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Μεζούρλο, Λάρισα
Ογκολογική Κλινική
Κτίριο Γ’, 1ος όροφος
ΤΚ 41110 ΤΘ 1425

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Δευτέρα – Παρασκευή
16:00 – 18:00
Σάββατο – Κυριακή & Αργίες
11:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο Κλινικής: 2413 50 1996
Τηλέφωνο Ραντεβού: 2143 50 2030
Email: oncsecretary@gmail.com