ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ | Δευτέρα-Παρασκευή 16:00-18:00 | Σάββατο – Κυριακή & Αργίες: 11:00-13:00 & 16:00-18:00
1ος Όροφος, Κτίριο Γ’

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

MENU

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - NEA

Δείτε τις βραβεύσεις που έχει λάβει η κλινική μας για το επιστημονικό της έργο

B-PREIMMUN - BLOOD DERIVED PRE-IMMUNE PLATFORMS

Το B-PREIMMUN αποτελεί έργο Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΥ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

[Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ),  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)]

Βασικό στόχο του B-PREIMMUN αποτελεί η αξιολόγηση συνδυαστικών μοριακών και ανοσολογικών βιοδεικτών στο αίμα για την επιλογή ασθενών για ανοσοθεραπεία. Στους βιοδείκτες συμπεριλαμβάνονται η προϋπάρχουσα ανοσία (ΠΑ), η κλωνικότητα του TCR-Vβ των CD8+ κυττάρων και το φορτίο μεταλλάξεων του όγκου (bTMB). Η δυναμική των βιοδεικτών αυτών και των συνδυασμών τους θα εκτιμηθούν από τις μεταβολές τους σε διαδοχικά δείγματα αίματος. Θα μελετηθούν ασθενείς με ανεγχείρητο, PD-L1 (+), ΜΜΚΠ σταδίου ΙΙΙ, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία συντήρησης με durvalumab (ICI;anti-PDL1) μετά από ριζική σύγχρονη χημειο-/ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο της standard
κλινικής πρακτικής.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Μεζούρλο, Λάρισα
Ογκολογική Κλινική
Κτίριο Γ’, 1ος όροφος
ΤΚ 41110 ΤΘ 1425

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Δευτέρα – Παρασκευή
16:00 – 18:00
Σάββατο – Κυριακή & Αργίες
11:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο Κλινικής: 2413 50 1996
Τηλέφωνο Ραντεβού: 2143 50 2030
Email: oncsecretary@gmail.com